Sitenin Kuruluş Tarihi: 1 Ocak 2001

 

| Bilim ve Teknoloji Örgütleri |Yöntembilimİnsanbilim | Din - Fen İlişkileri|
 

ana sayfa

 
 
 
MEKTUPLAR
Birinci Mektup
(çağrı)
İkinci Mektup
(dualite)
Üçüncü Mektup
(identie)
Dördüncü Mektup
(hangi programlama dili)
Beşinci Mektup
(Zaman Yönetimi hakkında)
Altıncı Mektup 
(küresel bilgi yarışı)
Yedinci Mektup 
(yararlı yazılar)
Sayfa Özetleri

 
 
 
 
 

İçerik Hakkındaki Görüşleriniz İçin:
osmanziya@yahoo.com

Sayfa Hakkındaki Görüşüleriniz İçin:
mbugucam@yahoo.com 

I. ULUSAL KALKINMANIN;
 Bilgi toplumu ve hukuk devletine bağlı olduğuna
A. İnanıyorsanız;

II. MİLLİ KÜTÜPHANENİN;
Toplumsal belleğin deposu ve ulasal bilgi ağının merkezi olmasını
A. Bekliyorsanız;

III.  DEVLETİN  YÜKSELMESİ İÇİN;
 Özel sektörün (Sanayi)  Özerk sektörle (Üniversite)
işbirliğini
(teknoloji ) kullanan kesimin  (bilim) üreten kesimle
işbölümünü

A.İstiyorsanız
***Görüşlerinizi  ve Düşüncelerimizi***
***Paylaşmaya  ve Tartışmaya***

IV. ÇAĞIRIYORUZ! 

 

Bu sayfa
ULUSAL KALKINMANIN PROFESYONEL SAHİBLERİNE
Amatörce bir yardım ve mutevazi bir katkıyı içerir 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escati Free Counter
You are Visitor No:
View Counter Stats


 
 
 
 

B

Bilim ve Teknoloji Örgütlerinden

T

Bilim ve Teknoloji Bakanlığına

O