İFADE-İ MERAM

Bu sayfaları,  tenkid ve tasvibinize sunmakta amacım, kendimi ifade altında, gerçekleri aramaktır. 
Aranacak ilk  gerçekte  insanın evrendeki yeri,   nereden geldiği ve nereye gittiğidir. 
Merak eden ve alaka duyanlara;
yani ekonomi politik süreçlerin kıskacından kurtulabilen uslara 
yada sosyo kültürel etkinliklerin baskısından kaçabilen gönüllere
duyurulur.

 
 

 

         BTO (Bilim ve Teknoloji Örgütleri) sayfamız insanın evrendeki yerine ilişkin doğrudan  bir yorumu içermez. Ancak dolaylı olarak,  bilim ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte konu hakkında daha sağlıklı yerinde yorumlara kaynaklık edecek daha güvenilir sağlam verilerin elde edileceği de açıktır. Bu sayfa ile,  elde ettiğim verileri ve belgeleri görüşleri ve bilgileri paylaşmayı düşünüyorum.
 

           FEN-DİN    sayfamız; insanın evrendeki yerine ilişkin tartışmaları, içeriğinden ziyade biçimine  ağırlık vererek ele almaktadır. Aklı ve nakli dengeleyen düşüncenin aydınlığında,   bu husustaki tartışmalara sağlam bir zemin hazırlar. Bu bölüm,   birinci mukaddemesini "Akıl ve nakil tearuz ettikleri vakitte, akıl asıl itibar ve nakil te'vil olunur. Fakat o akıl, akıl olsa gerektir." ilkesi olarak gören,   bir  "MUHAKEME"nin ışığında Şerait-i Yevmi  (FENNİ) ve Şeriat-ı  Kitabı (DİNİ) inceler.  Bu sayfada  sunulan   "gittiğim yol  ve seçtiğim yön"  hakkında eleşitiri yöneltenlerle iletişmeyi  ve düzeltim gönderenlere tartışmayı,   en verimli yardımlaşma  ve en gerekli dayanışma görüyorum.
 

            İNSANBİLİM sayfamızın, madde ve enerji  koşullarının köleliğinden   mananın ve gayenin kulluğuna  uçmak için; aklımızın özdeşliğini  arıtmaya ve   vicdanımızın özgürlüğünü  kurtarmaya bir vesile olmasını bekliyorum.
            Bu ücrette tutsaklık ve şu hizmette tutkudan sıyrıldıktan sonra,  insanın evrendeki yerini değilde evrenin insandaki yerini araştırmaya başlayabiliriz. 

            İnsanın bilgi gerçeğine ulaşıpta "Dua" sırrı açılınca  ve İnsanlığın sevgi aydınlığının kökenine varıpta  "Hamd"  seyri saçılınca,  her halde aracak uç, evren olacaktır. Ağaçta çekirdeği ararken, elbette çekirdekte ağaç aranacaktır. 
            Ama insanın içini ve dışını fetheden bu yol,  mütemadiyen  değiştirerek  sormak ve  müstekarran düzeltip  aramaktan, durmaksızın yenilenen marifetten  ve  bıkmaksızın yinelenen muhabbetten , "Rabbi zidni ilma" diye istemekten  ve  "hel min mezid" deyip istemekten  kısaca sürekli öğrenmekten geçer.  Öyleyse bu  sayfanın amacı,  herkesi sayıp  ve her şeyi sevip,  onlardan,  her olaydan, her varlıktan, her iletiden, her eleştiriden  ders ve bilgi  öğüt ve ibret  almaktır.
 

           YÖNTEMBİLİM  sayfamız, sol görüşümüzü  sağ duyu ile kullanarak  bütünlüğe ve birliğe ulaşmak için ; dini derinliğimizi   bilimsel görüşle  yürüterek kazancımızı çoğaltamaya  ve  yetkinliğimizi artırmaya vasıta olur, umarım.  Yöntembilim sayfası,  matematik olarak kullanılan analitik düzlemden  lojik yararlanma yolunu öğretmeyi amaçlamıştır.  Ancak mevcut haliyle sadece tanıtımını yapabilmektedir. Bunu dahi  ne kadar başardığı kuşkuludur.  Eğer bu tanıtmı  yeterince yapabilsek ve öğretmeyi  gereğince  gerçekleştirebilseydik,   belki o  zaman  evrenin geniş zaman ve mekan kadrolarını sayfanın enine ve boyuna sığdırarak içinde insanı arama işini daha kolaylaştırabilirdik.
 
 

       BURADAKİ    (4)    SAYFA  


 


           İNTERNETTE değişik yerler de  e-sayfalarımızın  bu  adreste bir araya getirilimiş şeklidir. Bu interaktiv çalışmaların  çekirdeği olan "Yöntembilim"e ilişkin http://method.hey.to adresindeki e-sayfayı hazırlayan ve  bu www.osmanziya.com adresini alan ve sayfayı da hazırlayan Webmaster'ıma   tebriği  ve yardımına teşekkür etmeyi bir borç biliyorum.

         YÖNTEMBİLİM’e ilişkin method.hey.to daki ilk sayfamız da yöntembilimin tanıtıcı  kuram kısmından  sonra uygulamaya ilişkin öğretici kısmının yayımlanacağı, bu tekst bölümünden    sonra da grafik şemaların yayımlanacağı açıklanmıştı. 

         Hatta bu grafiklerin web ortamına aktarımı konusunda  kadirşinas  bir yazarımız  tarafından teşvikle birlikte gerekli yazılım yardımı sözü de almıştık.  Ancak yöntembilimin kullanılmasını formüle eden didaktik bir  kısmın  ortaya konulması kolay bir çalışma değildi. Bu nedenle grafik şemaların anlaşılması için  uygulamaya dönük öğretici kısmını hazırlayamadığımızdan, şemaları yayımlamanın yararlı olmayacağını düşündük.

           Bu arada diğer sayfalarımız  ortaya çıktı. Fakat bunlar yeni çalışmalar değildir.  İnsanbilim sayfası,  çok önceden hazırlanan metinlere dayanmaktadır. Bilim ve Teknoloji Örgütleri sayfası, resmi görevimiz esnasında hazırlanan metinlerden oluşmaktadır. Din-Fen İlişkileri ise yıllar önce hazırlanan bir makalemizin  revize edilmiş şeklinden ibarettir.

          OSMAN  ZİYAOĞLU   KÜTÜPHANESİ’ndeki  tekst metinlerin hiç biri doğrudan hedefim  değildir. Sadece konuları önemli görüldüğünden, insanın evrendeki yerine ilişkin bulunduğundan webe aktarılmıştır. Elbette muhteva ve uslüb yönünden bunlardan  daha  kalitesi ve  daha profesyöneli başkaları tarafından yazılmıştır  ya da  yazılacaktır. 

          Ancak benim  için önemli olan özgün ve yeni olan,  yöntembilimsel grafik şemaların anlatılması ve  anlaşılmasıdır, tanımması ve yayılmasıdır. Ne yazık ki, YÖNTEMBİLİM  sayfasındaki kuram kısmı dışında  bunu gerçekleştiremedim.
 
 

         Yöntembilimin uygulama kısmından sonra yayımlanacak grafik şemaları kadar ana sayfadaki 
İNSAN, BİLİM, ÖZGÜRLÜK  ve GELİŞME 
kavramları altında 
tekst metinli açıklamalarıyla birlikte bazı  grafik şemaları 
sunmayı düşünüyorum. 

          Hep birlikte araştırmak ve  hep beraber düşünmek için açılan bu sayfalara katkılarınızı ve eleştirilerinizi bekliyorum

         Sevgi ve Saygılarımla

         osmanziya@yahoo.com

ana sayfa